Een bril dragen bij keratoconus?

Bril als afwisseling met keratoconus lenzen

Mensen die keratoconus hebben, weten dat een bril dragen hen letterlijk maar weinig zicht geeft op verbetering van hun kijk op de wereld. Maar daarin is verandering gekomen. Sinds kort zijn er speciale brillenglazen op de markt die betere resultaten geven dan de gewone brillenglazen die mensen met keratoconus kregen voorgeschreven. Lees hier daarom meer over de speciale brillenglazen die je met keratoconus kunt gebruiken.

Wel of geen bril bij keratoconus?

De meeste mensen met keratoconus dragen graag zo nu en dan een bril in plaats van lenzen. Ze willen gewoon graag kunnen afwisselen om de ogen wat rust te gunnen. Logisch, want door contactlenzen af te wisselen met het dragen van een bril, kan het comfort van de contactlenzen toenemen. Ook neemt hierdoor het risico op complicaties af. Tot voor kort waren alleen plus- en minglazen en cilindrische brillenglazen beschikbaar om keratoconus te corrigeren. Maar vrijwel iedereen weet dat dergelijke glazen meer bedoeld zijn voor het corrigeren van zichtbeperkingen als gevolg van bijziendheid, verziendheid en astigmatisme.

Nieuw soort brillenglazen

Contactlenzen kunnen keratoconus beter corrigeren dan een bril. Dat is een feit. Ook blijkt dat door het betere zicht hiermee de kwaliteit van leven aanzienlijk beter is. Daarom is het ook redelijk om aan te nemen dat de kwaliteit van leven enorm toeneemt, wanneer je naast contactlenzen ook een bril met goede brillenglazen voor keratoconus hebt.

Goede resultaten

Uit metingen blijkt dat het nieuwe keratoconus brillenglas in 71% van de gevallen een beter resultaat oplevert dan de ‘gewone’ brillenglazen. Het speciale nieuwe glas verbetert niet alleen het zicht, maar vooral de subjectieve waardering van de hoeveelheid waargenomen schaduw- en dubbelbeelden. Dat betekent dus dat er nieuwe mogelijkheden zijn om voor mensen met keratoconus een bril te maken met een betere correctie.

Meer weten?

Wil je meer weten over brillenglazen en keratoconus? Laat je dan uitgebreid informeren bij een goede opticien. Wil je meer lezen over lenzen? Dan verwijzen we je naar dit blog.