Hoe werkt applied behavior analysis

De applied behavior analysis wordt ook wel ABA genoemd. Deze methode wordt toegepast bij kinderen die ergens moeite mee hebben. Dit kunnen gedragsproblemen zijn, maar ook autisme, verstandelijke beperking en spraak en taal problemen. De methode is bedacht in de Verenigde staten. Een aantal Nederlandse vrouwen hebben deze methode daar geleerd en proberen dit nu in Nederland te verspreiden. De training wordt gegeven aan ouders van kinderen met deze problemen. De training is gebaseerd op basis van belonen en straffen. Op deze manier leert het kind het meest van goed en slecht gedrag. De straf gebeurd door kort te negeren. 

Hoe wordt de cursus (applied behavior analysis)

De cursus wordt geleerd aan ouders en aan andere professionals die dit willen leren. De ouders leren zo hoe ze dit bij hun kind kunnen toepassen. De ouders moeten nog wel regelmatig bij de gedragstherapeut komen om het gedrag te bespreken. Het uiteindelijke doel is dat het kind zelfstandig goede keuzes kan maken. Het doel is om negatief gedrag te veranderen naar positief gedrag door te belonen. Sommige van deze dingen doe je als moeder of vader automatisch al bij jouw kind. Echter is het wel belangrijk dat hier continu rekening mee wordt gehouden. De cursus wordt of persoonlijk geleerd of in groepen. Bij groepen wordt dit in een workshop vorm gedaan en worden er bepaalde scenario’s nagespeeld.